Vi er eksperter i bedøvelse og smertebehandling

Hvordan bedøver vi?

Fuld narkose i en tandlægeklinik er en omhyggelig overvåget procedure, der gør det muligt for patienter at gennemgå tandlægebehandlinger under en dyb og smertefri søvn. Processen begynder med en grundig forundersøgelse, hvor patientens medicinske historie og helbred vurderes. Dette danner grundlaget for at tilpasse og optimere narkosen til den enkelte patient.

Under selve behandlingen overvåges patienten kontinuerligt af en erfaren anæstesilæge og anæstesisygeplejerske. Narkoselægen administrerer nøje doserede anæstetiske midler gennem et lille plastikrør placeret i en blodåre. Dette fører til en dyb søvn, hvor patienten er bevidstløs og smertefri. Samtidig monitoreres vitale parameter, herunder blodtryk, puls og iltmætning, for at sikre patientens velbefindende og sikkerhed.

 

Når behandlingen er afsluttet, vågner patienten gradvist op under opsyn af det erfarne personale. Fuld narkose i tandlægeklinikken giver patienter mulighed for at gennemgå omfattende tandbehandlinger uden smerte, frygt eller ubehag. Det er en tryg og professionel procedure, der sikrer patientens komfort og samtidig muliggør tandlægens effektive udførelse af behandlingen.

Nyt og topmoderne udstyr

Når I vælger os, vil der være en anæstesilæge og anæstesisygeplejerske under hele behandlingen. Vi medbringer nyt og topmoderne udstyr og de nyeste anæstesimidler på markedet.

Hvilke patienter kan bedøves?

Vi kan bedøve patienter, som er sunde og raske, eller har mild systemisk sygdom (fx velbehandlet forhøjet blodtryk, velbehandlet diabetes, mild lungesygdom og BMI < 40).

Kontakt os gerne i forhold til rådgivning, hvis I er i tvivl.

Hvad skal I gøre?

Det eneste I skal gøre, er:

Sikker og informativ patientforløb - vores forsikring om omsorg

Efterfølgende kontakter vi patienterne med henblik på at indsamle de nødvendige oplysninger, samt informere dem om bedøvelsen og selve forløbet på bedøvelsesdagen.

Vi medbringer alt udstyr, medicin, utensilier mm. Vi har blot brug for plads til vores udstyr, og efterfølgende skal der være mulighed for, at patienten stille og roligt kan vågne op, på stuen eller i et tilstødende lokale.

Book en anæstesilæge - og en sygeplejerske

Kontakt os